O psychologii sportu

Karolina Chlebosz

Przekonania


crayons

W procesie zmiany naszego sposobu myślenia istotne jest, abyśmy dowiedzieli się, gdzie znajduje się źródło naszej wewnętrznej komunikacji, czyli nasze przekonania. Na początek trochę gorzkiej prawdy- rodzimy się jako swoista tabula rasa- nie mamy żadnych przekonań.

Nie jesteśmy od razu marudami, leniami, pracoholikami czy osobami, które marnują czas. Każde przekonanie jest czymś, co wybraliśmy (świadomie, bądź nie) w przeszłości i stało się naszą prawdą. Większość przekonań na temat naszego życia zostało utworzonych do 7 roku życia. Te przekonania dotyczące życia, sportu, miłości, pieniędzy, nas samych ukierunkowują myśli, emocje i zachowania. Jakość tych przekonań kreuje naszą rzeczywistość i przyszłość. Im lepszej jakości mamy przekonania na temat życia tym więcej jesteśmy w stanie osiągnąć.

Fundamentem pracy nad przekonaniami jest uświadomienie sobie tych ograniczających (istnieje wiele metod i technik do weryfikacji przekonań).

Jako że każde przekonanie jest stworzone przez nas może być przez nas zmienione. Zaczęliśmy w coś wierzyć w pewnym okresie naszego życia. To oznacza, ze możemy się nauczyć nowych sposobów myślenia, które są dla nas bardziej funkcjonalne i pozwalają kreować taką przyszłość, jaką chcemy.

Każde przekonanie ma przydatne założenie, które na pewnym poziomie naszego funkcjonowania jest użyteczne. Dlatego właśnie długotrwałe przekonania jest tak trudno zmienić. Kakaś ich część daje nam korzyści. Mamy tu, więc głębszy problem, który możemy postrzegać, jako niemożliwy do rozwiązania. Spójrz na poniższe pytania, zastanów się nad nimi, stworzymy coś na kształt profilu przekonań:

Na czym polega życie?
O co w życiu nie chodzi?
Czym są relacje?
Czym są pieniądze?
Co oznacza dla Ciebie miłość?
Czym jest praca?
Czym jest trudność?
Czym jest brak wysiłku?
Kim jesteś naprawdę?
Kim możesz być?
Co jest dla Ciebie w życiu najważniejsze?
Czego chcesz unikać w życiu?
Jakie są twoje wartości?
Jeżeli odpowiedzią na ostatnie pytanie jest np. Rodzina, zapytaj dalej
“dlaczego rodzina jest dla mnie ważna?”
Jakie są twoje przekonania, które zapisałeś/ pomyślałeś?
Wszystkie są dla Ciebie korzystne na tym etapie życia?